Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 299917 від 28.03.2007 року.  Добровільне страхування фінансових ризиків здійснюється відповідно до Правил добровільного страхування фінансових ризиків № П-18 від…

Предмет страхування – майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з належним і своєчасним виконанням Боржником своїх цивільно-правових (господарських) зобов’язань.
Страховий ризикризик завдання збитків Страхувальнику (Вигодонабувачеві) внаслідок:– невиконання (неналежного виконання) Боржником цивільно-правових (господарських) зобов’язань перед Страхувальником (Вигодонабувачем), що виникли з договорів, укладених між ним та Страхувальником (Вигодонабувачем);– невиконання (неналежного виконання) Боржником цивільно-правових (господарських) зобов’язань перед Страхувальником (Вигодонабувачем), що виникли внаслідок заподіяння майнової шкоди Страхувальнику (Вигодонабувачеві);

Добровільне страхування фінансових ризиків
Страховий випадок факт завдання фінансових збитків Страхувальнику (Вигодонабувачеві) внаслідок:– невиконання (неналежного виконання) Боржником цивільно-правових (господарських) зобов’язань перед Страхувальником (Вигодонабувачем), що виникли з договорів, укладених між ним та Страхувальником (Вигодонабувачем);– невиконання (неналежного виконання) Боржником цивільно-правових (господарських) зобов’язань перед Страхувальником (Вигодонабувачем), що виникли внаслідок заподіяння майнової шкоди Страхувальнику (Вигодонабувачеві); 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія відповідно до умов страхування зобов’язана провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума за договором страхування встановлюється за домовленістю між страховою компанією та Страхувальником в межах:– грошової оцінки зобов’язань Боржника;– збитків, які можуть бути завдані внаслідок настання страхового випадку

Строк дії договору: Договір страхування може бути укладено на термін до одного року

Місце дії договору: Дія договору розповсюджується на територію України. Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по e-mail або отримати on-line консультацію.

 

Надіслати заявку на страховку