Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 299916 від 28.03.2007 року. Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) здійснюється відповідно до Правил добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) № П-16 від…

Предмет страхування – майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з належним виконанням Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором, укладеним між Позичальником та Кредитною установою. 

Добровільне страхування кредитів
Страховий ризик – ризик завдання збитків Кредитній установі внаслідок невиконання Позичальником всіх або частини своїх грошових зобов’язань перед Кредитною установою, передбачених умовами Кредитного договору, укладеного між Позичальником та Кредитною установою. 

Страховий випадок – факт завдання збитків Кредитній установі внаслідок невиконання Позичальником всіх або частини своїх грошових зобов’язань перед Кредитною установою, передбачених умовами Кредитного договору, укладеного між Позичальником та Кредитною установою, на момент спливу строку, визначеного Договором страхування. 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія відповідно до умов страхування зобов’язана провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума за Договором страхування встановлюється за домовленістю між страховою компанією та Страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування в межах:– суми грошових зобов’язань Позичальника перед Кредитною установою за Кредитним договором;– збитків, які можуть бути завдані Кредитній установі внаслідок настання страхового випадку. 

Строк дії договору: Договір страхування укладається на термін дії Кредитного договору. 

Місце дії договору: Дія договору розповсюджується на територію України. Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по email.

Надіслати заявку на страховку