Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 299912 від 28.03.2007 року. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) здійснюється відповідно до Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) № П-09 від…

Предмет страхування – майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, та пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням вантажем (багажем), комісією, а також іншими витратами, пов’язаними з перевезенням вантажу (багажу). 

Страховка позволяет погасить задолженность по карте в случае потери работы или трудоспособности.

Cтрахування вантажів та багажу


Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, що призводить до майнових збитків Страхувальника внаслідок знищення, пошкодження чи втрати застрахованого майна. Страховими ризиками є наступні види випадкових подій:- пожежі або вибуху на засобі перевезення;- посадки судна на мілину, пошкодження судна льодом, викидання на берег, перевертання, або у разі, коли судно тоне;- катастрофи, аварії повітряного судна, перекидання або сходу з залізничних рейок наземного засобу перевезення, провалу (обвалу) мостів;- зіткнення засобів перевезення між собою, або зіткнення судна (чи іншого засобу перевезення) з будь-якими нерухомими чи плавучими предметами;- блискавки, бурі, урагану, вулканічного виверження та інших стихійних лих;- обґрунтованого викидання вантажу (багажу) за борт, змивання вантажу (багажу) хвилею;- протікання забортної води у судно (контейнер з вантажем);- зникнення засобу перевезення безвісті;- пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу (багажу) при навантаженні, укладанні чи розвантаженні у порту, або іншому місці (в тому числі при повній втраті цілого місця вантажу та/або багажу в результаті падіння за борт або на судно чи іншій засіб перевезення); при заправці (прийомці) засобу перевезення паливом;- інші випадкові події. 

Страховий випадок – певна подія (або декілька подій), що відбулася (відбулися) під час строку дії Договору страхування, з настанням якої (яких) виникає обов’язок Страхової компанії здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій третій особі. Страхові випадки згруповані у відповідності до таких варіантів страхового захисту:

А – «З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ВСІ РИЗИКИ»

В – «ІЗ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ЧАСТКОВУ АВАРІЮ»

С – «БЕЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ, КРІМ ВИПАДКІВ АВАРІЇ»

D – «З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА НАЗВАНІ РИЗИКИ» 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія відповідно до умов страхування проводить виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою сторін і встановлюється в рамках вартості вантажу або частина вартості багажу. 

Строк дії договору: Договір страхування може бути укладений на строк до 1 (одного) року. 

Місце дії договору: Дія Договору страхування поширюється на територію всіх держав маршруту перевезення. Страховик несе відповідальність за застрахований вантаж (багаж) за умови перевезення застрахованого вантажу (багажу) лише в рамках маршруту вказаного у Договорі страхування. Відхилення від маршруту перевезення можливе лише за форс-мажорних обставин, з метою запобігання виникнення страхової події, або зменшення розміру збитків, та у випадках, передбачених чинним законодавством. Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування, Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по email.

Надіслати заявку на страховку