Ліцензія Міністерства Фінансів України АВ № 398491 від 28.07.2008 року.

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) здійснюється відповідно до Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) № П-03 від…
Предмет страхування – майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з відшкодуванням витрат, викликаних розладом здоров’я, а також з одержанням медичної допомоги та медичних послуг при виникненні страхового випадку. Страхова компанія гарантує організацію та фінансування медичних послуг певного переліку та якості у обсязі страхової медичної програми (посилання).

Страховий ризик – захворювання Застрахованої особи інфекційною або паразитарною хворобою, хворобою ендокринної системи, нервової системи, системи кровообігу, сечостатевої системи, хвороби крові та кровотворних органів, хвороби органів дихання, ускладнення вагітності, пологів та післяпологового стану, гінекологічні хвороби, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби кістково-м’язової системи та з’єднувальної тканини, хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин та імунітету, стоматологічні хвороби.

Добровільне медичне страхування

 

Страховий випадок – подія, що передбачена Договором страхування, яка відбулась, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування. Страховим випадком є звернення Застрахованої особи під час дії Договору страхування до медичного закладу в межах переліку, передбаченого Договором страхування у відповідності з обраною страховою медичною програмою.

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія відповідно до умов страхування зобов’язана провести виплату при настанні страхового випадку. Страхові тарифи (посилання) розраховуються страховою компанією актуарно на підставі відповідних статистичних даних.

Строк дії договору: Договір добровільного медичного страхування укладається на термін до 3-х років.

Місце дії договору: Дія договору розповсюджується на територію України. Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по e-mail (посилання) або отримати on-line консультацію (посилання).

ПРОГРАМИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

І. Програма КД: “Консультаційно-діагностична допомога”
Програма гарантує надання та оплату висококваліфікованої консультаційно-діагностичної допомоги спеціалістами медичного закладу, з яким Страховик уклав договір про співробітництво, повний спектр лабораторних, інструментальних, функціональних, рентгенологічних, ендоскопічних, ультрасонографічних обстежень та проведення комплексного диспансерного обстеження двох рівнів.

ІІ. Програма АП: “Амбулаторно-поліклінічна допомога”
Програма гарантує нарівні з консультаційно-діагностичною допомогою (Програма КД) надання та оплату лікування у висококваліфікованих спеціалістів будь-якого профілю в умовах поліклініки, яка підпорядкована медичному закладу, з яким Страховик уклав договір про співробітництво, в тому числі в денному стаціонарі або вдома з організацією, в разі необхідності, стаціонару вдома, з оплатою вартості медикаментів після закінчення повного курсу амбулаторного лікування.

III. Програма СТ: “Стаціонарна допомога”
Програма гарантує надання та оплату стаціонарної медичної допомоги у клініці, яка підпорядкована медичному закладу, з яким Страховик уклав договір про співробітництво. Госпіталізація здійснюється на протязі 1-3 доби з часу видачі направлення лікарем клініки, та негайно при гострому захворюванні або нещасному випадку. Гарантується оплата вартості медикаментів, необхідних для лікування, харчування, надання одно- чи двомісної палати, виконання усіх інвазивних маніпуляцій тільки одноразовими інструментами.

  1. Програма СП: “Стоматологічна допомога”
    Програма гарантує надання та оплату лікування та протезування у висококваліфікованих спеціалістів – стоматологів в умовах поліклініки, яка підпорядкована медичному закладу, з яким Страховик уклав договір про співробітництво, в тому числі, в разі необхідності, в стаціонару вдома, з оплатою вартості медикаментів та стоматологічних матеріалів.
  2. Програма АГ: “Акушерсько-гінекологічна допомога”
    Програма гарантує надання та оплату стаціонарної медичної допомоги жінкам при народженні дітей у родильному будинку, з яким Страховик уклав договір про співробітництво. Гарантується оплата вартості медикаментів, витратних матеріалів, харчування, в разі необхідності, лікування в післяродовий строк.

СТРАХОВІ ТАРИФИ

1. Річні страхові тарифи у відсотках до страхової суми:

Групи здоров’я

Страхові тарифи, %
І 32,5
II 61,5
III 82,0

2. Страхові тарифи при терміні страхування менше 1 року визначаються виходячи з розміру річного тарифу (згідно пункту 1) в залежності від строку страхування наступним чином:

Строк, місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% від річного тарифу 25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 100

Надіслати заявку на страховку