Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 299913 від 28.03.2007 року. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ здійснюється відповідно до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № П-10 від… 

Предмет страхування – майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. Застрахованими можуть бути також витрати Страхувальника пов’язані з рятуванням застрахованого майна та усунення наслідків страхового випадку.

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Страховий ризик – ризик знищення (втрати) або пошкодження застрахованого майна внаслідок дії вогню, вибуху, який призвів до пожежі, стихійних явищ. Страховий випадок – факт завдання збитків, внаслідок настання під час дії договору страхування будь-якої з випадкових подій, стосовно яких було укладено договір страхування. Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія відповідно до умов страхування зобов’язана провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору. Строк дії договору: Договір страхування може бути укладений на строк до одного року. Місце дії договору: Дія Договору розповсюджується на територію України. В разі, якщо протягом дії договору страхування майно за своїм призначенням має переміщуватись, в Договорі має бути вказано маршрут або територію переміщень. Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по email або отримати online консультацію.

Надіслати заявку на страховку