Ліцензія Міністерства Фінансів України № 124656 від 24.07.1998 року. Добровільне страхування водного транспорту (морського, внутрішнього транспорту та інших видів водного транспортного транспорту) здійснюється відповідно до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського, внутрішнього транспорту та інших видів водного транспортного транспорту) № – від… Об’єкт страхування – майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням засобами водного транспорту (судами, їх машинами і обладнанням), а також з фрахтом суден і непередбаченими видатками, що виникають у процесі експлуатації суден. 

Страховий ризик – випадкові події та небезпеки плавання, інші причини раптового і непередбаченого характеру, які можуть призвести до:– повної загибелі судна;– пошкоджень корпусу судна, його механізмів, машин, обладнання, з будь-яких причин;– пропажі судна без весті;– загальній аварії по частині судна. 

Добровільне страхування водного транспорту


Страховий випадок – випадкова подія, передбачена договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок страхової компанії здійснити страхову виплату. 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія відповідно до умов страхування зобов’язана провести виплату при настанні страхового випадку. Судно вважається застрахованим на суму, яка заявлена Страхувальником і зазначена в Договорі страхування. Якщо страхова сума виявиться вище страхової вартості, лімітом відповідальності Страховика є страхова вартість судна. Якщо страхова сума виявиться нижче страхової вартості, збиток сплачується пропорційно страхової суми до страхової вартості судна.Якщо страхова вартість не вказується у страховому полісі, то страховою вважається вартість аналогічного судна по середніх цінах світового ринку, діючих на момент укладення Договору страхування. 

Строк дії договору: Договір страхування укладається на строк або на рейс. При страхуванні на „строк” Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу та припиняє дію о 24 годині 00 хвилин того дня, який вказаний у Договорі страхування.При страхуванні на “рейс” Договір страхування набирає чинності, при умові сплати Страхувальником першого страхового платежу з моменту віддачі швартових або зняття з якоря у порту відправлення і закінчується з моменту швартування або постановки на якір у порту призначення. 

Місце дії договору: Страховик несе відповідальність за збитки, тільки в тому районі плавання або тому рейсі, який був зазначений у Договорі страхування. При виході судна з меж району плавання або при відхиленні від обумовленого у Договорі страхування курсу страхування припиняється. Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по e-mail.

Надіслати заявку на страховку