Конкурс аудиторів

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності 14.11.2019 р.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо» оголошує про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ СК «Кредо».
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ СК «Кредо», складеної відповідно до Міжнародних cтандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2019 р. та за 2020 р.
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також нижчезазначеним вимогам цього конкурсу.


Конкурс аудиторів на 2019 рік
 

Порядок проведення конкурсу

Вимоги до учасників конкурсного відбору:
– включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
– за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
– не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
– можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
– за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
– пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
– мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства;
– мають досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 р. та за 2020 р. включає:
– підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності);
– підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика та іншої інформації);
– додатковий звіт для органу, на який покладено функції аудиторського комітету.
– перевірка і аналіз інформації у Звіті про управління.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:
– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та вищезазначеним вимогам;
– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
– подали до участі у конкурсі документи із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
– пропозицію аудиторської фірми;
– передбачені законодавством України ліцензії, свідоцтва, сертифікати та термін їх дії;
– документи, що свідчить про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
– інформацію щодо аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;
– цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором про надання аудиторських послуг та розрахунок вартості послуг, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;
– перелік основних підприємств, в яких здійснювали аудиторські перевірки.
– інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

Дата початку проведення конкурсу – «14» листопада 2019 року.
Строк подачі документів – по «20» листопада 2019 року (до 18 годин 00 хвилин).

Документи надсилайте, будь ласка, на адресу ТДВ СК «Кредо»: 69068, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 34 або електронною поштою на адресу: lazareva@credo.zp.ua
Контактні особи: головний бухгалтер Коваль Лариса Василівна (тел. 061-289-90-63, 66).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ТДВ СК «Кредо» http://skcredo.com.ua/ в розділі «Фінансова звітність». Додаткова інформація про діяльність ТДВ СК «Кредо» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.
Результати конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 04 грудня 2019 р.
Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік мають бути представлені ТДВ СК «Кредо» не пізніше 15 березня 2020 року.