Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності 2021

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності 23.09.2021 р.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо» оголошує про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ СК «Кредо».

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ СК «Кредо», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2021 р.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також нижчезазначеним вимогам цього конкурсу.

Порядок проведення конкурсу

Вимоги до учасників конкурсного відбору:

 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства;
 • мають досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 р. включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НБУ (Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності);
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика та іншої інформації);
 • додатковий звіт для органу, на який покладено функції аудиторського комітету;
 • перевірка і аналіз інформації у Звіті про управління.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та вищезазначеним вимогам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали до участі у конкурсі документи із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • пропозицію аудиторської фірми;
 • передбачені законодавством України ліцензії, свідоцтва, сертифікати та термін їх дії;
 • документи, що свідчать про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
 • інформацію щодо аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором про надання аудиторських послуг та розрахунок вартості послуг, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;
 • перелік основних підприємств, в яких здійснювали аудиторські перевірки;
 • інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

Дата початку проведення конкурсу – «23» вересня 2021 року.

Строк подачі документів – по «04» жовтня 2021 року (до 18 годин 00 хвилин).

Документи надсилайте, будь ласка, на адресу ТДВ СК «Кредо»: 69068, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 34 або електронною поштою на адресу: yurotd@email.com.ua

Контактні особи: головний бухгалтер Коваль Лариса Василівна (тел. 061-289-90-63, 66).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ТДВ СК «Кредо» http://skcredo.com.ua/ в розділі «Фінансова звітність». Додаткова інформація про діяльність ТДВ СК «Кредо» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 18 жовтня 2021 р.

Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік мають бути представлені ТДВ СК «Кредо» не пізніше 25 березня 2022 року.