Страхування кредитного ліміту

Що таке продукт “Страхування кредитного ліміту”?

Програма страхування, що допомагає погасити заборгованість за кредитною карткою за рахунок страхової компанії в разі втрати роботи або працездатності.

Які ризики покриває договір «Страхування кредитного ліміту»?

 • Втрата постійного місця роботи через: скорочення штатного розкладу та чисельності співробітників підприємства; ліквідація та банкрутство підприємства; реорганізація або зміна профілю підприємства;
 • Встановлення інвалідності внаслідок нещасного випадку;
 • Критичні захворювання, вперше виявлені в період дії договору страхування:
  1. Інфаркт міокарда – відмирання частини серцевого м’яза в результаті недостатнього кровопостачання у відповідній зоні.
  2. Інсульт – інцидент із судинами головного мозку, що призводить до стійкого руйнування неврологічного статусу (періодичні ішемічні приступи виключаються зі страхових ризиків).
  3. Онкологічні захворювання – злоякісні новоутворення, що характеризуються неконтрольованим зростанням і поширенням злоякісних клітин та інвазією тканин, включаючи лейкемію (зі страхових ризиків виключаються: неінвазивний рак, який виявлено в першій стадії; пухлини за наявності будь-якого вірусу ВІЛ-інфекції та будь-який рак шкіри, крім інвазивної злоякісної меланоми).
  4. Хвороби серця, що потребують аортокоронарного шунтування. Перенесення операції на відкритому серці за рекомендацією кардіолога з метою коригування звуження або усунення блокади в одній чи більше коронарних артеріях через встановлення шунта (виключаються зі страхових ризиків захворювання, викликані застосуванням балонної ангіопластики, лазерної чи інших неінвазивних процедур).
  5. Хвороби, які потребують пересадки життєво важливих органів. Перенесення операції з пересадки серця, легень, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку.
  6. Ниркова недостатність. Остання стадія безповоротної хронічної ниркової недостатності, під час якої обидві нирки не можуть функціонувати, у результаті чого стає необхідним регулярний нирковий діаліз та/або операція з пересадки нирки.
  7. Смерть у результаті нещасного випадку.
  8. Смерть у результаті захворювання.

Як розраховується сума страхового платежу за продуктом «Страхування кредитного ліміту»?

Страховий платіж за продуктом «Страхування кредитного ліміту» становить 0,9% від суми заборгованості за кредитною карткою на останній день кожного місяця.
Приклад:

На 31.03.2018 сума поточної заборгованості за кредитною карткою клієнта становить 1 000 грн.

Страховий платіж становитиме: 1 000 грн * 0,9% = 9 грн.

Чи потрібно оплачувати страховку, якщо клієнт кредитною карткою не користується?

У разі відсутності заборгованості плата не стягується.

Де можна детально ознайомитися з умовами договору страхування?

Ознайомитися з публічною офертою.

Чи існують обмеження під час оформлення договору «Страхування кредитного ліміту»?

Не може бути застрахованою особою той клієнт, який на момент укладання договору страхування:

 • перебував на обліку в наркологічних, психоневрологічних диспансерах;
 • мав інвалідність I та II групи з будь-якої причини;
 • мав встановлений діагноз одного з критичних захворювань із переліку;
 • мав хронічні захворювання в стадії декомпенсації, переніс інфаркт, інсульт, значні травматичні ушкодження з ураженням нервової системи, є ВІЛ-інфікованим або страждає на СНІД, онкологічні захворювання, цукровий діабет, декомпенсовані ендокринні порушення, епілепсію, психічні захворювання, демієлінізуючі захворювання нервової системи, системний червоний вовчак, системну склеродермію, ревматизм, ішемічну хворобу серця та хронічні порушення серцевого ритму, гіпертонічну хворобу 3–4 ступенів, хронічні захворювання нирок, хронічні захворювання печінки, хвороби крові та кровотворної системи, бронхіальну астму важкого ступеня, туберкульоз або хвороби, що потребують постійного медичного спостереження, лікування або приймання медичних препаратів.

Що робити в разі настання страхової події?

Крок 1. Заявіть про настання страхової події:

 • за телефоном 0 800 500 206 (цілодобова підтримка)
 • через “приват24” / меню “страховки”
 • через особистий кабінет

Примітка! При настанні події, яка підпадає під ризик “Понесення страхувальником непередбачених фінансових витрат внаслідок звільнення Страхувальника з роботи не з його ініціативи”, страхувальник зобов’язаний повідомити не пізніше 48 годин з дати настання цього випадку.

Крок 2. Зверніться до компетентних органів для фіксації страхового випадку та отримання довідки.

Крок 3. Протягом 30 робочих днів з моменту настання страхової події надайте (додайте до заявки) документ, що підтверджує факт настання страхового випадку.

Примітка! У разі смерті застрахованої особи вигодонабувач (спадкоємець) повинен у строк не пізніше одного року з дня настання події повідомити страховика про настання страхового випадку.

Що є датою настання страхового випадку?

 • У разі страхових ризиків, пов’язаних із втратою роботи, датою настання страхового випадку вважається дата звільнення.
 • У разі критичного захворювання датою настання страхової події вважається дата, коли це захворювання було виявлено вперше в період дії договору.
 • У разі ризику «Смерть застрахованої особи внаслідок захворювання» під датою настання страхової події слід розуміти дату смерті, яка настала внаслідок захворювання, яке вимагало амбулаторного (амбулаторно-стаціонарного) або стаціонарного лікування, за умови, що це захворювання відбулося (було виявлено) під час дії договору.

Які документи необхідно надати в разі настання страхової події?

Встановлення інвалідності в результаті нещасного випадку:

 1. Документ з медичного закладу, що підтверджує отримання травми/пошкодження та містить у собі П. І. Б. пацієнта, точний діагноз, дату та обставини отримання травми.
 2. Довідка спеціального уповноваженого органу про встановлення групи інвалідності. Медичні документи обов’язково повинні бути засвідчені печатками медичних закладів, що їх видали

Смерть застрахованої особи в результаті нещасного випадку:

Заявник (родич, який приніс документи) надає:

 1. копію свідоцтва про смерть;
 2. копію лікарського свідоцтва про смерть (довідка про причину смерті);
 3. документ, у якому буде зазначено обставини, за яких сталася подія (акт судово-медичної експертизи, постанова про порушення (або про відмову в порушенні) кримінальної справи тощо)

Смерть застрахованої особи в результаті захворювання:

Заявник (родич, який приніс документи) надає:

 1. копію свідоцтва про смерть;
 2. копію лікарського свідоцтва про смерть (довідка про причину смерті);
 3. документ, що містить інформацію про те, коли вперше було діагностовано захворювання, що призвело до смерті (виписка з історії хвороби тощо)

Виявлення критичного захворювання:

Документ, що містить інформацію про те, коли вперше було діагностовано захворювання (виписка з історії хвороби тощо)

Втрата роботи:

Тільки трудова книжка