Добровільне страхування залізничного транспорту. Ліцензія Міністерства Фінансів України №124656 від 24.07.1998 року. Добровільне страхування залізничного транспорту здійснюється відповідно до Правил добровільного страхування залізничного транспорту № Р- від… 

Об’єкт страхування – майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням засобом залізничного транспорту. 

Добровільне страхування залізничного транспорту

Страховий ризик – повна (фактична чи конструктивна) загибель составу або пошкодження конструкції составу, його обладнання внаслідок:– аварії чи катастрофи;– браку в поїзній чи маневреній роботі;– пожежі;– відмови агрегатів, систем, вузлів;– стихійних явищ;– протиправних дій третіх осіб;– падіння на застраховане майно тіл космічного походження, пілотованих літальних об’єктів, космічних апаратів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків, падіння вантажу і багажу (інших предметів) з них, а також розливу палива, яке знаходилося в баках цього літаючого об’єкта.Повною конструктивною загибеллю составу визнається таке його пошкодження, при якому загальна сума витрат по усуненню наслідків страхового випадку складе не менше 100 % вартості составу. 

Страховий випадок – факт завдання збитків внаслідок настання під час дії Договору страхування страхового ризику. 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія відповідно до умов страхування зобов’язана провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору страхування. 

Строк дії договору: Договір страхування може бути укладений на строк до одного року 

Місце дії договору: Дія договору розповсюджується на територію України. Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по e-mail.

Надіслати заявку на страховку