Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 299914 від 28.03.2007 року. Добровільне страхування майна здійснюється відповідно до Правил добровільного страхування майна № П-11 від…
Предмет страхування – майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. (нерухомість, товарообіг, обладнання, сільськогосподарське обладнання, товари народного споживання, побутова техніка і т.п.)

Страховий ризик – ризик знищення (втрати) або пошкодження застрахованого майна внаслідок вибуху, дії рідини, протиправних дій третіх осіб, іншого стороннього впливу.

Страховий випадок – факт завдання збитків, внаслідок настання під час дії договору страхування будь-якої з випадкових подій, що є страховим ризиком.

Cтрахування майна


Страхова сума – грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору.

Строк дії договору: Договір страхування може бути укладений на строк до одного року.

Місце дії договору: Дія договору розповсюджується на територію України. В разі, якщо протягом дії договору страхування майно за своїм призначенням має переміщуватись, в договорі має бути вказано маршрут або територію переміщень.

Особливі умови страхування майна: добровільне страхування будівельно-монтажних робіт (посилання), добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств (посилання) Більш докладну інформацію, що стосується даного виду страхування Ви можете дізнатися в рубриці «спілкування», задавши питання, які Вас цікавлять, нашим спеціалістам по e-mail.

Надіслати заявку на страховку