Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова компанія “Кредо” здійснює страхову діяльність згідно отриманих ліцензій:

№№ п/п Назва фін. послуги Назва Серія та номер Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії Початок дії Строк дії ліцензії Інформація про переоформ. ліцензії Інформація про тимчасове зупинення ліцензії Статус ліцензії Дата анул. ліцензії
Дата переоф. ліцензії Серія та номер переоф. ліцензії Дата тимчас. зупинення дії ліцензії Дата поновл. дії ліцензії
1 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АВ № 299910 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198539     Чинна ліцензія  
2 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) АВ № 299911 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198541     Чинна ліцензія  
3 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АВ № 299912 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198532     Чинна ліцензія  
4 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АВ № 299913 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198529     Чинна ліцензія  
5 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] АВ № 299914 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198546     Чинна ліцензія  
6 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)] АВ № 299915 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198537     Чинна ліцензія  
7 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ) АВ № 299916 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198547     Чинна ліцензія  
8 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АВ № 299917 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198534     Чинна ліцензія  
9 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ АВ № 398488 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198545     Чинна ліцензія  
10 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ) АВ № 398489 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198550     Чинна ліцензія  
11 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ АВ № 398490 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198548     Чинна ліцензія  
12 Добровільні види страхування МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) АВ № 398491 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198543     Чинна ліцензія  
13 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) АГ № 569452 № 209-лр від 24.01.2011 р. 27.01.2011 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198531     Чинна ліцензія  
                         
14 Обов’язкові види страхування ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) АВ № 299918 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198536     Чинна ліцензія  
15 Обов’язкові види страхування ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ АВ № 299919 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198542     Чинна ліцензія  
16 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ЯДЕРНУ ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ВНАСЛІДОК ЯДЕРНОГО ІНЦИДЕНТУ АВ № 299920 № 204-л від 19.03.2007 р. 22.03.2007 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198538     Чинна ліцензія  
17 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ АВ № 398484 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198549     Чинна ліцензія  
18 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧИ ІНШОМУ ЗАКОННОМУ ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІЙ ОСОБІ АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛІДОК ВОЛОДІННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ЗБРОЇ АВ № 398485 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198530     Чинна ліцензія  
19 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВ № 398486 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198540     Чинна ліцензія  
20 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР І БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЖАВНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ АВ № 398487 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий         Анул. ліцензія 23.06.2015
21 Обов’язкові види страхування АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ АВ № 429891 № 534-л від 16.07.2008 р. 17.07.2008 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198533     Чинна ліцензія  
22 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ АГ № 569307 № 98-лр від 17.01.2011 р. 20.01.2011 безстроковий 26.02.2013 АЕ № 198629     Чинна ліцензія  
23 Обов’язкові види страхування МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ АГ № 569453 № 209-лр від 24.01.2011 р. 27.01.2011 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198544     Чинна ліцензія  
24 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ АВ № 584590 № 1776-лр від 14.06.2011 р. 16.06.2011 безстроковий 10.01.2013 АЕ № 198535     Чинна ліцензія  
25 Обов’язкові види страхування СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА   №2093 от 01.09.2016 р. 01.09.2016 безстроковий         Чинна ліцензія  
26 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ   №2474 от 29.09.2016 р. 01.09.2016 безстроковий         Чинна ліцензія  
27 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ   №2474 от 29.09.2016 р. 01.09.2016 безстроковий         Чинна ліцензія  
28 Добровільні види страхування СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)   №2474 от 29.09.2016 р. 01.09.2016 безстроковий         Чинна ліцензія