Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО»

Код ЄДРПОУ: 13622789

Дата державної реєстрації: 27.02.1997, Дата запису: 13.09.2004, Номер запису: 11031200000000578

Види фінансових послуг:

  • здійснення обов’язкового страхування;
  • здійснення добровільного страхування.

Фінансові послуги надаються згідно отриманих ліцензій на провадження страхової діяльності.

Зареєстровано як фінансову установу розпорядженням Держфінпослуг №1224 від 24.06.2004р. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 13, дата видачі 21.08.2004р.

Місцезнаходження: 69068, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, Шевченківський район, просп. Моторобудівників, 34

Тел/факс: (061) 289-90-63, 289-90-66

e-mail: credo@credo.zp.ua

адреса власного вебсайту: skcredo.com.ua

Схематичне зображення структури власності


Відомості про склад виконавчого органу


Виконавчий орган: Дирекція Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо»

Склад Дирекції Товариства:

п/п ПІП Частка учасника, %
1 Генеральний директор Кривцун Віктор Віталійович 10,2871
2. Член дирекції (заступник генерального директора зі страхування) Бризгун Юрій Михайлович 6,9723
3. Член дирекції (головний бухгалтер) Коваль Лариса Василівна 6,8757

Інформація про ціну/тарифи фінансових послуг

Тарифи на фінансові послуги ТДВ СК “Кредо” визначені у Правилах надання фінансових послуг.

Ціна фінансової послуги розраховується на підставі тарифів, зазначених в Правилах надання фінансових послуг.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов’язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи
1 Фізичні особи    
1.1 Чайка Віталій Васильович
1.2 Кривцун Віктор Віталійович

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)
1 Чайка Віталій Васильович Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю “Неон” 20476973 69035, м.Запоріжжя,  вулиця Сталеварів, 11
2 Чайка Віталій Васильович Товариство з обмеженою відповідальністю “Стілброк” 13612147 69032, м.Запоріжжя, пр.Металургів, 1

3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особиабо прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи
відсутні

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ТДВ СК “Кредо” перевищують 5 відсотків

Найменування юридичної особи чи П.І.Б.
фізичної особи, яка є учасником
ТДВ СК «Кредо»
Частка в статутному капіталі, %
Бандурова Наталя Олегівна 6,8277
Литвинова Людмила Миколаївна 6,8277
Кривцун Віктор Віталійович 10,2871
Куріпко Олександр Іванович 6,9000
Писаренко Ігор Анатолійович 6,9000
Чайка Віталій Васильович 10,3787
Федоров Євген Олександрович 6,9000
Гречен Сергій Олексійович 6,9000
Чуян Наталія Миколаївна 7,0000
Пчела Михайло Іванович 6,9000
Бризгун Юрій Михайлович 6,9723
Коваль Лариса Василівна 6,8757
Дані про перебування ТДВ СК «Кредо» в процесі провадження у справі про банкрутство, санації Не перебуває
Дані про перебування ТДВ СК «Кредо» в процесі ліквідації Не перебуває